Personlighetsfokusert terapi

Personlighetsfokusert terapi er en psykoterapiretning som bygger på personlighetsteorien som er utviklet av professor Sigmund Karterud og medarbeidere. Det handler om en moderne og overordnet personlighetsteori som kan reorganisere den kunnskapen vi allerede har om personlighet og personlighetsforstyrrelser, som kan formulere dette i et forståelig og anvendelig språk og danne grunnlaget for effektive behandlingstiltak i psykologisk/psykiatrisk praksis. Teorien er beskrevet i bøkene Personlighet (2017) og Personlighetspsykiatri (2017). Terapeutiske implikasjoner for alvorlig personlighetspatologi, spesielt emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, er beskrevet i boken Mentaliseringsbasert Terapi (MBT) (2020).

 

 

Personlighetsfokusert terapi (PFT) er myntet på pasienter som utgjør flertallet i en vanlig psykologisk/psykiatrisk praksis, dvs. pasienter med ulike symptomlidelser med mer eller mindre underliggende personlighetsproblematikk, uten å ha en alvorlig personlighetsforstyrrelse. Det vil ofte handle om terapier av kortere varighet, i størrelsesorden 10-20 timer. Personlighetsteorien gjør at terapeuten raskt kan begrunne et fokus og i sin praksis bearbeide dysfunksjonelle emosjoner, relasjoner og mentaliseringsevne, inkludert traumer. Tilnærmingen har relevans for både individual- og gruppepsykoterapi.

 

Det tilbys nå to dagskurs som gir en teoretisk og en klinisk-terapeutisk innføring i metoden. Etter disse kursene har man anledning til å delta i en klinisk veiledningsgruppe.

Teorikurset gir en innføring i personlighetens tre hovedkomponenter og hvordan de bygger på hverandre. Disse komponentene er Temperament, Attachment/tilknytning og Mentalisering/selv-bevissthet (TAM-modellen). Modellen sammenlignes med andre personlighetsteorier, eks. psykoanalytisk personlighetsteori og femfaktor-modellen. Kurset drøfter deretter personlighetsforstyrrelser og lettere personlighetsproblemer i lys av TAM-teorien.

 

Praksiskurset gir en innføring i terapeutiske implikasjoner. Det handler om pedagogisk formidling, problem/kasus-formuleringer og allianse. Dernest om hvordan pendle mellom emosjoner, tilknytning og mentalisering på en måte som er relevant for den enkelte pasients unike personlighetsutforming. Dette illustreres med kasuistiske eksempler og sammenlignes med forståelsesformer og teknikker som finnes i andre psykoterapiretninger.

 

Professor Sigmund Karterud er underviser og veileder for PFT. Han er internasjonalt anerkjent ekspert på personlighet og personlighets-forstyrrelser og på psykoterapi, individuelt og i gruppe. Han har publisert ca 200 artikler i vitenskapelige tidsskrifter og tilsammen 15 bøker. Han er tidligere leder for Institutt for Mentalisering og læreanalytiker ved Institutt for Gruppeanalyse. Mer informasjon om Sigmund Karterud, bl.a. med flere videodemonstrasjoner av personlighetsvurdering, individual- og gruppeterapier finnes på hans hjemmeside: www.sigmundkarterud.no

 

På grunn av coronapandemien har datoen for disse kursene blitt utsatt flere ganger. Ny dato for teorikurset er 24. september 2021 mens dato for praksiskurset forløper 15. oktober 2021. Påmelding på https://mentalisering.no/